สร้างภาพ

ผมได้เข้ารับการอบรม  การใช้โปรแกรม Photoshop  19-20 มิ.ย.60 ผู้บรรยาย ได้นำเทคนิคในการแต่งภาพมาสอนแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 10 คน เป็นเวลา 2 วัน อย่างอัดแน่น