วัยเด็ก

You have the choice to create the life your heart is yearning to live.

คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการ

เหมือนกับเด็กที่สามารถเลือกที่จะเป็นหรือทำสิ่งที่อยากทำได้ใน “วันเด็ก”

แต่อย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนมีเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม

ขอบคุณพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณทุกคนที่เป็นแรงบันดานใจให้ผมในวัยเด็ก…